νέοι μετανάστες


ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟYΝ ΝΑ ΥΠΟBAΛΟΥΝ ΑIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗ;

Ο ασυνόδευτος ανήλικος που βρίσκεται στην επικράτεια του κράτους είναι αλλοδαπός ανήλικος που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος, για οποιονδήποτε λόγο, βρίσκεται στην επικράτεια του κράτους χωρίς τη βοήθεια και την εκπροσώπηση των γονέων του ή άλλων ενηλίκων που είναι νόμιμα υπεύθυνοι γι’ αυτόν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο ανήλικος, από την πλευρά του, μπορεί να υποβάλει αίτηση για οικογενειακή αναδοχή ως εναλλακτική μορφή υποδοχής και να γίνει πρωταγωνιστής της δικής του διαδικασίας ένταξης.

Γνωρίστε τα δικαιωματα σας > Τι λένε τα αγόρια > δοκίμασέ κι εσύ την αναδοχή οικογένεια - εντυπο εγγραφής

Αναδοχή - πώς λειτουργεί

Όποιος φιλοξενεί έναν ασυνόδευτο ανήλικο έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μια νέα κουλτούρα και να βοηθήσει ένα άτομο που αντιμετωπίζει δυσκολίες να οικοδομήσει μια πορεία ένταξης, να γίνει ένας πιο συνειδητοποιημένος και ενεργός πολίτης. Για έναν μετανάστη, η συμβίωση με τους ντόπιους είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει μέλος της τοπικής κοινότητας.

1°βήμα: Προφίλ παιδιών και οικογενειών

Το διεπιστημονικό προσωπικό συνεργάζεται σε ένα δίκτυο με τους οργανισμούς που διαχειρίζονται προγράμματα αναδοχής για να δημιουργήσει ένα προφίλ των δικαιούχων με βάση τις γλωσσικές, εκπαιδευτικές και εργασιακές τους δεξιότητες και να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ατόμων για την εμπειρία της αναδοχής. Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες έρχονται σε επαφή για μια αρχική τηλεφωνική συνέντευξη.

2°βήμα: Ανάδοχη Οικογένεια/Φιλοξενούμενος

Αφού ελεγχθεί η καταλληλότητα της οικογένειας ή του γονέα και του φιλοξενούμενου, πραγματοποιείται η διαδικασία αντιστοίχισης. Διοργανώνεται μια αρχική συνάντηση ώστε οι άνθρωποι να γνωριστούν μεταξύ τους και να μοιραστούν τις προσδοκίες, τις αμφιβολίες και τις ερωτήσεις τους σχετικά με την εμπειρία που επιθυμούν να ζήσουν.

3°βήμα: Έναρξη συμβίωσης

Ο κηδεμόνας, μαζί με τον διαπολιτισμικό μεσολαβητή, αποτελούν σημείο αναφοράς και για τα δύο μέρη, τόσο για την ενεργοποίηση της πορείας αυτονομίας του φιλοξενούμενου ατόμου όσο και για τυχόν ερωτήματα που σχετίζονται με τη σχέση αναδοχής.

4°βήμα: Τέλος της συμβίωσης

Στο τέλος της περιόδου αναδοχής, το άτομο υποστηρίζεται από την ομάδα στην εξεύρεση μιας κατάλληλης στεγαστικής λύσης, στην αναζήτηση εργασίας που θα του επιτρέπει να αυτοϋποστηρίζεται οικονομικά, στη δημιουργία ουσιαστικών και θετικών σχέσεων στην επικράτεια που συμβάλλουν επίσης στη ζωή του στο κοινωνικό πλαίσιο.

Strumenti

Εγγραφείτε στο πρόγραμμά μας εδώ

Αυτή η φόρμα δεν μπορεί να συμπληρωθεί από παιδιά κάτω των 14 ετών.

    Έχω διαβάσει τις πληροφορίες και συμφωνώ με την επεξεργασία των δεδομένων μου με αποκλειστικό σκοπό την εγγραφή μου στο πρόγραμμα FA.B.!

    Θα αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας στη βάση δεδομένων μας με αποκλειστικό σκοπό την εγγραφή σας στο πρόγραμμα F.AB.!

    Privacy Preference Center