Στις 14 Μαΐου 2021 και ώρες 09.30 – 13.30 το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας διοργάνωσε στα αγγλικά ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για τους εταίρους του έργου FA.B! με θέμα «Μulti-stakeholders approach and consolidation of network». Οι συνεργάτες-ιδες του FA.B! που παρακολούθησαν την εκπαίδευση στην πλατφόρμα του Zoom έμαθαν τρόπους να αναγνωρίζουν και να προσεγγίζουν πολλαπλούς-ες ενδιαφερόμενους-ες στον τομέα των ασυνόδευτων ανηλίκων και της ανάδοχης φροντίδας και να θεμελιώνουν μαζί τους ένα σταθερό δίκτυο συνεργασίας.