ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ


ΚΜΟΠ - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

KMOP – Το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα, στην Ελλάδα, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην αειφόρο ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα πολιτικής. Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων και στη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια ποικιλία καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και πολιτικών. Παράλληλα με την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η εξειδίκευση του KMOP σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

https://www.kmop.gr/