Στις 24 και 25 Ιουνίου 2021, ο οργανισμός-εταίρος του έργου FA.B!, Jesuit Refugee Service (JRS Malta), διοργάνωσε τη δεύτερη διακρατική εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στο Jesuit’s Mount St Joseph στη Μάλτα. Η εκδήλωση είχε θέμα «Προς ένα όραμα οικογενειακής φροντίδας για ασυνόδευτους-ες ανήλικους-ες στη Μάλτα» και λόγω περιορισμών που σχετίζονται με τον COVID-19, ο αριθμός των δια ζώσης συμμετεχόντων-ουσών περιορίστηκε σε μερικά άτομα για κάθε οργανισμό, ενώ κάποιοι-ες συμμετείχαν εξολοκλήρου διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες-ουσες μεταξύ άλλων έλαβαν μέρος σε σεμινάριο για την ευαλωτότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων με στόχο την παροχή αποτελεσματικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Διευθυντή Παιδικής Προστασίας, Steve Libreri, και τη Διευθύντρια Εναλλακτικής Φροντίδας, Remenda Grech, καθώς και με τον John Role, εκπρόσωπο από το Osanna Pia Home, μίας δομής που φιλοξενεί νεαρά άτομα που δεν έχουν στέγη.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.