Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία η πέμπτη διακρατική εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου FA.B! στα γραφεία της porCausa Foundation στη Μαδρίτη. Η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν και η τελευταία από μία σειρά σχετικών εκδηλώσεων που διεξήχθησαν στις Μεσογειακές χώρες που υλοποιούν το έργο FA.B! (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα) με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών, μεθοδολογίας και σχετικών εργαλείων για την παροχή ποιοτικής εναλλακτικής φροντίδας και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες-ριες/πρόσφυγες.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης εκδήλωσης οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν Συνεδρίες Ζωντανής Βιβλιοθήκης με πρωταγωνιστές ασυνόδευτους ανήλικους και τους/τις αναδόχους τους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Υπουργείο Κοινωνικών Δικαιωμάτων και συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια των Δικαιωμάτων της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, κα Violeta Assiego, με την οποία συζητήθηκε η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων και η οι σχετικές διαδικασίες αναδοχής/οικογενειακής φροντίδας στις πέντε χώρες-εταίρους του έργου FA.B! Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με γεύμα των εταίρων στη φιλανθρωπική οργάνωση BOCATAS.

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.