Ο οργανισμός CIDIS ONLUS, επικεφαλής του έργου FA.B!, διοργάνωσε την πρώτη διακρατική εκδήλωση ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου στην Ιταλία στις 27 και 28 Μαΐου 2021. Λόγω των περιορισμών εξαιτίας του COVID-19, η εκδήλωση με τίτλο «Ανάδοχη/Οικογενειακή Φροντίδα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ένταξη Ασυνόδευτων Νεαρών Μεταναστών-τριών» πραγματοποιήθηκε μέσω Ζοοm.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης η οποία περιλάμβανε ομιλίες σχετικά με τις ισχύουσες πρακτικές οικογενειακής φροντίδας στην Ιταλία, στρατηγικές κι ευκαιρίες βελτίωσης τους, διακρατικά εργαστήρια, καθώς και διαδικτυακή επίσκεψη σε χώρους που υποστηρίζουν νεαρούς-ες ασυνόδευτους-ες μετανάστες-ριες.