σχετικά με εμάς


Ποιοι είμαστε;

Το “Hope For Children” CRC Policy Center είναι ένας Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός, με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Ο Οργανισμός μας ιδρύθηκε με βάση τα πρότυπα και τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασχολείται με την ανθρωπιστική και αναπτυξιακή πολιτική, σχετικά με την υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την έρευνα, το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων στη βάση και συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Η λειτουργία του οργανισμού βασίζεται στην αρχή της προώθησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Στόχος μας, είναι να το πετύχουμε μέσω της εφαρμογής ποικίλων προγραμμάτων σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Center συνεργάζεται με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς συμβουλευτικούς οργανισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής κοινωνικής πρόνοιας, για λογαριασμό παιδιών που εξαρτώνται από τα συστήματα αυτά για την προστασία και τη φροντίδα τους.

Έχουμε ως στόχο να φέρουμε σε επαφή δικαστές, δικηγόρους, ψυχολόγους, ιατρούς, διαμεσολαβητές, συμβούλους, εργαζόμενους στο τομέα της ψυχικής υγείας, εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, φροντιστές/τριες παιδιών, δασκάλους και συναφείς επαγγελματίες για να συμβάλουν με τις εξιδεικευμένες γνώσεις τους, σε πρακτικό επίπεδο, μέσω της εκπαίδευσης, με νομικές και άλλες συμβουλές για την προώθηση και την προστασία των συμφερόντων των πιο ευάλωτων ανάμεσα μας, των παιδιών και νέων.

Τι κάνουμε σε σχέση με τους ανήλικους που φθάνουν μόνοι τους στην Κύπρο:

Το “Hope For Children” CRC Policy Center έχει αναλάβει τη λειτουργία ιδιωτικών παιδικών στεγών για τη φιλοξενία και στήριξη ασυνόδευτων παιδιών μετά από την έγκριση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αλλά και με χρηματοδότηση από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών. Επί του παρόντος, οι παιδικές στέγες έχουν χωρητικότητα μέχρι 45 παιδιά που βρίσκονται υπό τη κηδεμονία της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Κεντρικός στόχος

Στόχος των στεγών είναι να παρέχει στα ασυνόδευτα παιδιά κάτι πέρα από στέγαση. Να παρέχει δηλαδή διεπιστημονικές και ολιστικές υπηρεσίες στα παιδιά οι οποίες να ανταποκρίνονται σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας τους με την κάλυψη των αναγκών τους στον καλύτερο δυνατό βαθμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη παροχή ψυχο-κοινωνικής και νομικής στήριξης.

Ειδικοί στόχοι

  1. Αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των παιδιών.
  2. Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες
  3. Συνεχής ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση.
  4. Καθιέρωση μηχανισμών βιώσιμης λύσης για τον εντοπισμό οικογενειών και την οικογενειακή επανένωση.
  5. Ομαλή ένταξη στη χώρα υποδοχής – φιλοξενίας ή επανένταξη στη χώρα καταγωγής / σε τρίτη χώρα.
  6. Παροχή βοήθειας στη μεταβατική περίοδο, από την εφηβεία στην ενηλικίωση.
  7. Συντονισμένη και συνολική εκτίμηση του υπόβαθρου του κάθε ανήλικου – Εξατομικευμένη προσέγγιση.

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παιδικές στέγες παρέχουν υπηρεσίες που βασίζονται σε μοντέλα που θεωρούνται καλές πρακτικές σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσαρμοσμένες στα δεδομένα της Κύπρου.

Η παραπομπή των παιδιών στις στέγες γίνεται πάντα από τη Διευθύντρια των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία είναι η νόμιμη κηδεμόνας των ασυνόδευτων παιδιών στη Κύπρο. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες προς τα παιδιά παρέχονται με τη στενή συνεργασία και επίβλεψη των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, ως εταίρος του Hope For Children συμβάλλει στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που παρέχονται στις στέγες.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μπορούν να διαχωριστούν και να ενταχθούν σε τρεις κύριους πυλώνες που αποτελούν το μηχανισμό λειτουργίας των στεγών:

Α) Υπηρεσίες αποκατάστασης

– Καταγραφή του ιστορικού / ατομικού σχεδίου φροντίδας

– Στήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης της ηλικίας

– Νομικές και κοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

– Ψυχολογική υποστήριξη / συμβουλευτική και θεραπεία (όπου κρίνεται αναγκαία).

 

Β) Υπηρεσίες ένταξης

– Νομικές και κοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

– Ψυχολογική υποστήριξη

– Εκμάθηση Ελληνικών και άλλων ξένων γλωσσών

– Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (θέατρο, τέχνη, χορός κ.α.)

– Εκπαιδευτικά σεμινάρια (για ανθρώπινα δικαιώματα, διαχείριση θυμού, θέματα υγιεινής, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης κ.α.)

– Στήριξη κατά την ένταξη στο σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης

– Ένταξη σε ιδιωτικά σχολεία.

 

Γ) Υπηρεσίες για εξεύρεση βιώσιμης λύσης

– Εντοπισμός οικογένειας, πιθανότητα οικογενειακής επανένωσης με συγγενείς σε άλλο κράτος-μέλος (κανονισμός Δουβλίνου) ή/και εθελούσια επιστροφή στη χώρα καταγωγής

– Διερεύνηση πιθανότητας για τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια

– Νομικές και κοινωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

– Ψυχολογική υποστήριξη / θεραπεία

– Στήριξη στις διαδικασίες ένταξης στην κοινότητα μετά την ενηλικίωση.

Τα Σπίτια της Ελπίδας συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%).

Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε μας στο

'Hope For Children' CRC Policy Center 

Πού θα μας βρείτε:

Εδώ